Ψηφιοποίηση και πολιτισμός για τις νέες γενεές

Σχετικά με εμάς

Το έργο DiCultYouth εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους δημιουργικούς τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στοχεύοντας να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες και την καταλληλότητα πρόσληψης των νέων ατόμων και να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι πολιτιστικοί οργανισμοί εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύουν την καταλληλότητα πρόσληψης της νέας γενιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση

Μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης (που υπάγεται στις αρχές EQF) η οποία θα διδάσκει τις ιστορίες, μεθόδους και θεωρίες στην Ψηφιακή Κουλτούρα, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες δεξιότητες της πολιτιστικής βιομηχανίας έτσι ώστε να τους προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα για να δουλέψουν σε μια ψηφιακή κατεύθυνση στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο που σχετίζεται με τον τομεά πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαβάστε περισσότερα
e-Learning

Παιχνίδι

Το παιχνίδι θα δημιουργήσει ένα εικονικό περιβάλλον (π.χ. ένα μουσείο τέχνης) το οποίο θα αναπαράγει ρεαλιστικές συνθήκες (προσομοιώσεις). Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες (νέοι μαθητές και νεολαία με λιγότερες ευκαιρίες) θα μάθουν να λειτουργούν σ΄ένα ασφαλές συγκείμενο, αλλά με κανόνες, διαδραστικότητα και ανατροφοδότηση.

Διαβάστε περισσότερα
dicultyout_web_23-4-19_RF